kis teljesítményű szolár villamos erőművek
telepítője, karbantartója

Államilag engedélyezett képzés
Nyilvántartásba vételi szám: E-001625/2017/B001
p

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Rólunk:
Az EU-SOLAR Zrt. 2012 szeptemberében alakult, fő profilja napelemek, napelemes rendszerek forgalmazása, telepítése, szerelése, karbantartás, valamint az elektromosautó-infrastruktúra kiépítése. Cégünk egyúttal a Growatt inverterek kizárólagos magyarországi forgalmazója. Eddigi tevékenységünk során több mint 6000 napelemes rendszert értékesítettünk, engedélyeztettünk.

Szakmai tapasztalatunkat, tudásunkat államilag engedélyezett felnőttképző intézményi minőségben, képzési tevékenységünk (nyilvántartásba vételi szám: E-001625/2017) során osztjuk meg hallgatóinkkal.

Állami engedéllyel rendelkező napelemszerelő-képzéseinket (nyilvántartásba vételi száma: E-001625/2017/B001) 2017 óta indítjuk rendszeresen.

Tevékenységünket a Felnőttképzési törvény hatálya alatt folytatjuk, működésünk módját, szolgáltatásunk színvonalát a kerettörvények és ezek rendelkezéseit kiegészítő végrehajtási rendeletek írják elő, melyek többek között saját minőségbiztosítási rendszer kidolgozását, működtetését, a képzés lebonyolítását, annak rendszeres hatósági és külső ellenőrzését is szabályozzák.

A felnőttképzés minőségbiztosítása egyrészt a szolgáltatók működésének engedélyeztetési eljárásában jelenik meg. A képzésszolgáltatók akkor jogosultak a fenti körbe tartozó képzési programok szervezésére, illetve a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, ha a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek és az engedély megszerzéséhez, valamint a működéshez szükséges feltételrendszerrel rendelkeznek, és létrehozták saját minőségbiztosítási rendszerüket, amelynek meg kell felelnie a jogszabályok szerinti minőségbiztosítási elvárásoknak. A felnőttképzés minőségbiztosításának több dimenziója van. Többek között a bemenet (a felnőttképző jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételeinek rendelkezésre állása, a képzési programok megléte stb.), a folyamat (szervezés, dokumentálás, oktatási módszerek, az oktatók minősítése és továbbképzése stb.), a kimenet (sikeres vizsgák, elégedettség stb.), valamint az eredmény. Az engedélyezés feltétele továbbá a szakértői bizottság által lefolytatott vizsgálat, helyszíni szemle, az intézmény vagyoni biztosítékkal való rendelkezése.

Az EU-Solar Zrt. felnőttképzési ágazata (EDU-Solar) elsődleges célja, hogy a magyarországi szolár iparág számára biztosítsa a magas színvonalon kiképzett kivitelezői szakembergárdát.

Folyamatos fejlesztések, beruházások, több éves kitartó szakmai munka eredményeként egyedülálló minőségű szolgáltatást nyújtunk a szakma iránt érdeklődőknek.

A Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója elnevezésű képzésünk azon erősáramú középfokú végzettséggel (villanyszerelő) rendelkező szakemberek számára kiváló továbbképzési lehetőség, akik a napelemes rendszerek telepítésének területén szeretnének szakmai végzettséget szerezni.

EU-Solar Zrt. az általa értékesített napelemes rendszerek telepítését kizárólag jól felkészült, speciális szakmai végzettséggel rendelkező kivitelezőgárdájára bízza, ezzel is biztosítva szolgáltatása minőségi garanciáját.

A képzés megnevezése: 

Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője,
karbantartója

(nyilvántartásba vételi száma: E-001625/2017/B001)

A képzés célja:
Napjaink egyik kiemelt munkaerőpiaci igénye olyan szakemberek biztosítása, akik a napelemek telepítési és karbantartási feladatait megfelelő minőségben tudják ellátni. A képzési program megvalósítása ezen szakemberek számának növelését kívánja elősegíteni.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

-alapfokú iskolai végzettség és
-34 522 02 Elektromos gép-és készülékszerelő vagy
-34 522 04 Villanyszerelő OKJ szerinti szakképesítések, ill. ezekkel
egyenértékű erősáramú  végzettség megléte

egy év igazolt szakmai gyakorlat épületgépészeti-, villamossági- vagy
elektromos gép-   és készülékszerelő területen.

foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A képzés formája: csoportos képzés
HelyszínPécs, Koksz u.127.
Képzési idő: 96 óra ( 28 óra elmélet, 68 óra gyakorlat)

Tervezett Ütemezés: 10 képzési nap, napi 10 tanóra (2x4 és 1x2 elosztásban)

Következő képzés tervezett időpontja: 2021. november

A következő képzésre a helyfoglalás a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik, ezért érdemes időben regisztrálni.

Jelentkezés, a lap alján található űrlap kitöltésével történik. Regisztráció után levelet kap tőlünk, melyben részletesen leírjuk, hogy milyen dokumentumokat kell feltöltenie a jelentkezéshez.

A korlátozott férőhelyszám miatt a részvételt a beérkező jelentkezések sorrendjének függvényében tudjuk biztosítani.

A képzés követelményeit sikeresen teljesítők a „Kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója” szakmai végzettség megszerzését igazoló tanúsítványt szerezhetik meg.

A szakmai végzettség megszerzésének feltétele a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése.

szakmai záró beszámoló (vizsga) részei: írásbeli és gyakorlati. A tanúsítvány megszerzéséhez
mindkét részt „megfelelt” (51-100%) szinten kell teljesíteni.

Tematika: 1. Megújuló energetikai, szerelési alapismeretek
A fotovoltaikus áramtermelés. A napenergia hasznosítása.
A szilícium kristályos napelemes modulok.
Napelemek és napelemes rendszeregységek.
Teljesítmény-, hatásfok-, szükséges felület számítások.
Napelem modulok elhelyezése.
Telepítési vázlatterv készítése.
A napenergia hasznosítás teljesítmény mutatói.
Az elektromos áram alapvető műszaki jellemzői.
Rögzítési technológiák.Tartószerkezetek.
Csatalakozó elemek, vezérlő és kiegészítő egységek.
Mérőeszközök kezelése.
A szolár erőművek telepítésének jogi előírásai.
A telepítéshez szükséges műszaki és egyéb dokumentációk
2. A szolár rendszerek telepítésének technológiai folyamata.

A szolár rendszerek telepítésének technológiai folyamata.
Kivitelezési terv.
A telepítési helyszín előkészítése.
Napelemek telepítése.Tartószerkezetek.
A napelem modulok műszaki ellenőrzése, átvétele.
Napelem modul rögzítése tartószerkezetre.
A napelem modulok kapcsolódási lehetőségei.
A stringek méretezése, kialakítása.
Napelem modulok kábelrendszerének összekapcsolása.
Csatlakozó elemek, gyűjtő és elosztó dobozok.
Inverterek.
A felállítási hely meghatározása, rendszerbe illesztése.
A sziget üzemű villamos naperőmű.
Akkumulátorok kiválasztása, rendszerbe illesztése.
Mérések elvégzése, dokumentálása.
Anyag- és eszközismeret.
Mérő- és ellenőrző eszközök.
Hálózatra visszatápláló rendszerek.
Villámvédelem, érintésvédelmi felülvizsgálatok.
Veszélyhelyzetek. Munka- és biztonságvédelmi előírások.
A telepítési folyamat lezárása, próbaüzem, a rendszer átadása

3. Szolár rendszerek felügyelete, karbantartása
Üzemeltetés, szervizelés, karbantartás.
A gazdaságos és biztonságos üzemeltetés megfigyelési és jelzési adatai.
Ellenőrző mérések.
Teljesítménymutatók értékelése.
Hibaelhárítás.
A karbantartás dokumentációs feladatai.
Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban tekinthető meg: 7630 Pécs, Koksz u.127.

A képzés díja: 350 000 Ft/fő (áfamentes), mely tartalmazza a tananyagot,

  • az online tananyagbázis használatát,
  • a gyakorlat során felhasznált anyagok árát,
  • az első vizsga díját,
  • büféellátást a képzési napokon,
  • szerszámok, eszközök védőfelszerelések kölcsönzési díját. 
  • (Pótvizsga díja: 30 000 Ft/ alkalom)

Fizetési mód és ütemezés:  Átutalás egyösszegben a képzés indulása előtt vagy két részletben időarányosan elosztva.                

Az intézmény felnőttképzést kiegészítő tevékenységei:

1. Előzetes tudás mérése

Az előzetes tudás mérése annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. Határérték: 85%-os teljesítés.

A részvétel előzetes tudásmérésben:

  • az OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő támogatott képzések, valamint támogatott általános nyelvi – támogatott egyéb nyelvi – és támogatott kombinált nyelvi képzések esetén kötelező,
  • a támogatott egyéb szakmai képzések és támogatott egyéb képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján vagy a jelentkező igénye szerint.

Az előzetes tudásszint-felmérést a képzés megkezdése előtt az oktatóink vagy képzési felelőseink végzik. A tudásmérésben való részvételt térítésmentes.

2. Elhelyezkedési tanácsadás

Az elhelyezkedési tanácsadás során segítjük a tanácskérőt önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak képességeinek feltárásában, valamint az álláskeresési technikák megismerésében. Megadjuk azokat az információkat, amelyek elősegítik az egyén karriercéljainak megvalósítását, a megfelelő munkahelyválasztást.

Az elhelyezkedési tanácsadást intézményünk képzési felelősei nyújtják a képzés befejezését megelőzően. A tanácsadás igénybe vétele térítésmentes.

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység igénybevételének szándékát a képzés támogatója ill. a képzésre jelentkező a jelentkezéskor írásban jelzi a képzési felelősnek.

3. Képzés hatékonyságának növelése

A képzés keretében, annak az elejére tervezett, 16 óra időtartamú a képzésben tartást és beilleszkedést segítő motivációs tevékenység.

E felnőttképzést kiegészítő tevékenységet, mint szolgáltatást, térítés ellenében a képzés támogatójának igénye alapján a képzés keretében az oktatók végzik.

4. Munkavállalás elősegítése

A képzés keretében, annak végére tervezett, 24 óra időtartamú, az elsődleges munkaerőpiacra való kivezetést segítő tevékenység.

E felnőttképzést kiegészítő tevékenységet, mint szolgáltatást, térítés ellenében a képzés támogatójának igénye alapján a képzés keretében az oktatók végzik.

Végzett hallgatóink értékeléseit képzésünkről itt találja: https://edu-solar.hu/tovabbi-velemenyek/

Részvételi szándék esetén online regisztráció:

A regisztráció a jelentkezési szándék jelzése, egyben a jelentkezés első lépése. Jelzi számunkra    érdeklődését, biztosíthatja általa férőhelyét. 
Regisztráció után a megadott ímélcímére levelet küldünk, melyből tájékoztatjuk a jelentkezéshez szükséges további teendőkről.

 

Maradt még kérdése?
Állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken

Ügyfélszolgálat:

Címe: EU-SOLAR Zrt., 7630 Pécs, Koksz u.127.
Telefonszáma: +36 20 467 3333
E-mail: oktatas@eu-solar.hu
Honlap: www.edu-solar.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök 14:00 – 16:00 óra között
(előzetes telefonos időpont-egyeztetés után)

Köszönjük érdeklődését képzésünk iránt!

Jelentkezzen most!

Személyesen

Ügyfélszolgáltai irodánkban (7630 Pécs, Koksz u. 127.) előzetes telefonos időpont-egyeztetés után (+36204673333).

Online

Töltse ki az alábbi jelentkezési űrlapot, majd kövesse a jelentkezés véglegesítéséhez szükséges utasításokat!

Maradt kérdése? Hívjon minket a +36204673333-as telefonszámon!