Minőségirányítási rendszerünk kidolgozásával arra törekedtünk, hogy ügyfeleink számára minőségi oktatást nyújtsunk.

Minden képzésünk során hallgatói, partneri, valamint oktatói elégedettségi kérdőívek segítségével visszajelzést kapunk a képzési folyamat minőségéről, s az eredmények alapján felülvizsgáljuk minőségirányítási rendszerünket.

Panaszkezelési rendszerünk gyors és hatékony lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők esetleges problémáinak megoldására.

Az ügyfeleink kérésüket, észrevételüket, javaslatukat vagy egyéb igényüket intézményünk szakmai vezetőjének jelezhetik, jelenthetik be. A bejelentéseknek elsődleges helye azonban az ügyfélszolgálat.

Panaszok bejelentésének helye, módja:

A bejelentés történhet:

  • személyesen élőszóban az ügyfélszolgálati irodában (7630 Pécs, Koksz utca 127.) félfogadási időben (hétfő és csütörtök: 14:00 -16.00 óra között), előzetes telefonos időpont-egyeztetés után, vagy
  • mobiltelefon felhasználásával szóban (telefonszám: +36 20 467 3333), vagy
  • írásban (hagyományos levél: EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyrt. 7630 Pécs, Koksz utca 127., ill. e-mail-ben: oktatas@eu-solar.hu)

Bejelentés tartalmi követelményei:

  • bejelentő (panaszos, ügyfél) neve, lakcíme (elérhetősége),
  • panasz, reklamáció részletes leírása, esetleges bizonyító erejű dokumentumokkal,
  • hely, dátum, aláírás.

A bejelentés ügyintézése:

A szóbeli panaszt amennyiben lehetséges azonnal kivizsgálja az intézmény, és ha jogos, akkor orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz írásban kerül benyújtásra, az vezérigazgató legkésőbb a beadást követő 30. napon írásban tájékoztatja a bejelentőt a panasszal kapcsolatos döntésről.